Valestrand skule

2014[1].11.25Valestrandskule

Valestrand skule er ein fulldelt skule med ca. 173 elevar. Skulen har lett og god tilgang til naturområde og Idrettsplassen like ved; der læring, leik og utfalding kan finna stad.


Siste nytt


 

Påmelding til SFO

Påmeldingsfrist for å søke SFO skuleåret 2017-2018 er 1.mai. Du kan søkje SFO-plass her.
Nytt frå skuleåret 2017-2018 er at ein må krysse av for om ein vil ha SFO 10 månader( følgjer skuleruta) eller 11 månader frå 1.august til 30.juni.

Det vert oppstart av SFO 1.august for dei som har meldt seg på 11 månader.Bilderesultat for kids play clipart

Opningstida vert 07.30.-15.00, og borna får servert lunsj.
SFO er stengd 14.og 15. august grunna plan og kurs dag for personalet.

 SFO startar ,for dei som melder seg på 10 månader,  17.august 07.30 -16.30.

24. mars 2017 Les meir

Foreldremøte hausten 2017

Onsdag 30. august vert det felles foreldremøte for alle klassane ved skulen, samt klasseforeldremøte.

Organisering:

Kl 1800 – 1900: Klasseforeldremøte for 1. – 4. klasse

Kl 1910 – 1940: Felles foreldremøte

Kl 1945 – 2045: Klasseforeldremøte for 5. – 7. klasse

Vel møtt!

21. august 2017 Les meir

Invitasjon til folkemøte skuleutgreiing Valestrand

Osterøy kommune inviterer til folkemøte i Kongshall 20. april. Tema er skuleutgreiing Valestrand. Du finn program og meir opplysningar her

20. april 2017 Les meir
Velkomen til første møte med grunnskulen!

Søknad om skulefritidsordning

Du kan no søkja plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det  er eit tilbod før og etter skuletid for elevar i 1. til 4. klasse og for  elevar med særlege behov i 1.til 7. klasse.

Søknadsfrist for SFO frå hausten 2017 er: 1. mai 2017 og det må søkjast elektronisk.

20. mars 2017 Les meir

Karneval

FAU arrangerer karneval for alle elevane ved skulen. :)
maske illustrasjon


 

15. februar 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish