Lonevåg skule

Lonevåg skule er ein fulldelt skule med om lag 223 elevar og har Lonevåg barnehage, Osterøy ungdomskule, og Osterøy vidaregåande skule som næraste naboar. Lonevåg skule har lett og nær tilgang til fine naturområde; der læring, leik og utfalding kan finna stad.

Skulen gjev tilbod om SFO kl.07.30 - 16.30


Siste nytt


 

Informasjon om nytt telefonsystem Lonevåg skule

Kontaktlærarane på kvart trinn har no fått mobiltelefonar. Sjå vedlegg og ranselpost / vekeplanar 

10. mars 2016 Les meir

Felles foreldremøte tysdag 5. april 2016 !

Sjå vedlegget og elles ranselpost som vil kome  ! Plakat foreldremøtet 5 april 2016.docx PDF document ODT document

09. mars 2016 Les meir
Nye Lonevåg Skule

Godt nyttår!

Me vil ønskje alle tilsette, elevar og føresette eit riktig godt nytt år!

03. januar 2016 Les meir
"Bouldring cube" er populær både for jenter og gutar.

Kjekt med nye leikeapparat

Endeleg har montering av nye leikeapparat kome i gong!

04. november 2015 Les meir

Informasjon Frå FAU

Innaklling til årsmøte . Årsmelding Lonevåg skule

26. august 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish