Osterøy kulturskule

Kulturskule0.jpg

Velkomen til Osterøy kulturskule si heimeside.

Siste nytt

Tid for re-registrering

Frist 1.april

Tida flyg og det er tid for å tenke på kva du vil gjera til hausten. Alle eksisterande elevar må logga seg inn og melde frå om dei vil forsetta på eksisterande fag, slutta på eksisterande fag eller velgja nye fag. Her er framgansmåten:

21. mars 2017 Les meir

Kulturskulen presenterer sin 5. familiemusikal

Aladdin Plakat2.jpg

"Aladdins barn og småkjetringane" er tittelen på årets musikal. Kulturskulens tetarkoret har sjølv skrive stykket og saman med elevar frå dans og visuell kunst gler dei seg til å visa stykket for publikum. Det vert ei fargerik og underhaldande forestilling som er ope for alle som vil sjå. Stykket vert og vist på dagtid for alle barneskulane på Osterøy. 

06. februar 2017 Les meir

Høgt nivå på UKM deltakarane i år

UKM 2017.jpg

Foto: Anders Totland

Dei 14 ungdomane som onsdag 25.1 viste seg fram for kvarandre, kan vera stolte av innsatsen. Ungdommane var godt forberedt og stod fram som trygge artistar. Les Bygdanytt si omtale HER

31. januar 2017 Les meir

UKM 2017 nærmar seg.

25.01.2017 kl 19:00 i aulaen på ungdomsskulen

UKM påmelding 2107.pngUKM står for Ung Kultur Møtes (Tidl.: Ungdommens kulturmønstring) Sjølv om arrangementet har fått nytt namn, er innhaldet det same. Er du mellom (10)13 og 20 år har du her ein arena du kan visa fram dine talent. Det kan vera musikk, skriving, teikning, dans, trylling, beatboxing m.m. Finn meir info og meld deg på via UKM.NO innan 19.1.2017.

2 innslag på lokalmønstringa vert plukka ut til å representera Osterøy på fylkesmønstringa i Bergen 28-30 april.Dei som vert sendt vidare må setja av heile helga.

På lokalmømstringa kan og 10-12 åringar vera med, men dei vert ikkje sendt vidare til fylkesmønstringa.

Ta kontakt med kulturskulen om du har spørmål.

05. januar 2017 Les meir

Desember betyr juleavslutningar

Hosanger kyrkje.jpgI desse dagar driv elevane og finpussar formen for å kunne visa fram kva dei har øvd på i dette semesteret. 

Her er ein oversikt over stader og klokkeslett.

Tysdag       6.12 kl 18:00 Hosanger kyrkje. Adventskonsert

Onsdag      7.12 kl 18:00 Juleavslutning Lonevåg.(OUS) (Konserten kan verta delt i to)

Torsdag      8.12 kl 18:00 Juleavslutning dans OUS

Torsdag      8.12 kl 18:00 Juleavslutning Haus skule

Søndag    11.12 kl 17.00 Konsert på Osterøytunet

Måndag    12.12 Kl 18:00 Juleavslutning Valestrand skule

 

I tillegg vil det dukka opp andre oppdrag for elevane våre. 

Lærarane vil informera elevar og førette om kor dei får høve til å opptre.

15. november 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish