Politiske saker

Møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne onsdag 7. mars

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.30.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her.

 

28. februar 2018 Les meir

Møte i Osterøy heradsstyre onsdag 21. februar

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00.

Innkalling og sakspapir til møtet finn du her

3. gongshandsaming kommunedelplan sjø- og strandsone

H-sak 013/18 

14. februar 2018 Les meir om sakene til heradsstyret

Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 14. februar

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 13.00.

Saksliste og saksdokument til møtet finn du her

 

 

06. februar 2018 Les meir om sakene til møtet
Web levert av CustomPublish