Politiske saker

Møtei plan- og kommunalteknisk utval onsdag 22. august

Plan- og kommunalteknisk utval har møte 22. august i Osterøy rådhus, kl. 13.00. Møtet er ope for publikum.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Saker som vert lagt ut som eigne filer:

Sak 075/18 Detljregulering masseuttak Vevletveit

Sak 076/18 Detaljregulering Gloppemyra næring, andre gongs handsaming

Sak 077/18 Detaljregulering Fosslia bustad, første gongs handsaming

Ettersend sak til møtet 22. august

 

15. august 2018 Les meir om sakene til plan- og kommunalteknisk utval

Nytt møte i Osterøy heradsstyre onsdag 20. juni

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Ettersend sak om båtruta i Indre Osterfjord finn du her

13. juni 2018 Les meir om sakene til heradsstyret

Møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, 13. juni

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 15.45.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her.

08. juni 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish