Politiske saker

Møte i formannskapet onsdag 18. oktober

Møtet verte halde i Osterøy rådhus, og starter kl. 13.00. 

Inkalling og saksdokument til møtet finn du her

Økonomirapportering pr 2. tertial 2017 finn du her: PDF document ODT document

11. oktober 2017 Les meir: sakene til formannskapsmøtet

Møte i plan- og kommunalteknisk utval onsdag 27.09.17

Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 13.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Ettersending av sak

Ettersend tilleggssak i samband med krav om lovlegkontroll/avgjerd om inhabilitet for utvalsmedlemmer

19. september 2017 Les meir om sakene til møtet.

Møte i valnemnda måndag 18. september

Innkalling og saksliste til møtet i valnemnda finn du her

15. september 2017 Les meir om sakene til valnemnda

Møte i valstyret tysdag 12. september

Det vert møte i valstyret tysdag 12.09.17, kl. 18.00 i Osterøy rådhus, heradsstyresalen. Til møtet vert møtebok for stortingsvalet 2017 lagt fram til godkjenning.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

12. september 2017 Les meir om sakene til valstyret

Møte i heradsstyret onsdag 20. september

Det vert nytt møte i heradsstyret onsdag 20.09.17. Møtet vert halde i Osterøy rådhus og startar kl. 16.00.

Innkalling og saksdokument til møtet finn du her

Møtet er som vanleg ope for publikum.

11. september 2017 Les meir om sakene til heradsstyret
Web levert av CustomPublish