AKTUELT FRÅ PLAN

INFORMASJONSMØTE SJØ OG STRANDSONEPLANEN

Det vert informasjonsmøte om sjø- og strandsoneplanen på rådshuset tysdag 25. april kl 1800.

11. april 2017 Les meir
Skjermbilde

Høyring sjø- og strandsoneplanen

2. gongs offentleg ettersyn av sjø og strandsoneplanen

Heradsstyret vedtok i møte 22. februar å leggja ut kommunedelplan for sjø og strandsone ut på høyring. Alle kan kome med uttale og merknadar til planen men det er ikkje opna for å kome med innspel om arealendringar. Frist for høyring er sett til 2. juni.

06. april 2017 Les meir om høyring sjø- og strandsoneplanen.
HORDAKLIM facebook

Her kan du følge HORDAKLIM-prosjektet og UNI-research for meir og oppdatert informasjon

HORDAKLIM på facebook

HordaKlim-prosjektet har som mål å gi kommunar og bedrifter i Hordaland relevant informasjon om klimaendringar og korleis dei kan tilpasse seg fremtida.

Følg lenkja under for meir og oppdatert informasjon om prosjektet!

13. februar 2017 Les meir
Lonevåg

Kommunen får 200 000,- i støtte til moglegheitsstudie for Lonevåg

forarbeid til områderegulering av Lonevåg

Hordaland fylkeskommune har gjeve tilsegn på 200 000,- til Osterøy kommune frå budsjett for handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland. Kommunen har fått støtte til å gjennomføre ei moglegheitsanalyse for korleis kommunesenteret kan utviklast til å bli ein god stad for handel, sørvis, rekreasjon, bustad og alt det andre eit sentrum kan innehalde av tilbod.

11. februar 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish