Aktuelt

Her vert det publisert nyhende om tilskot og andre saker tilknytt frivillig aktivitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LivOGLyst illustrasjon

LivOGLyst på Osterøy

Partnarskapen ved Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge inviterar til LivOGLyst-konferanse 26. september for prosjektåret 2018. 

Påmeldingsfrist 15. september.

11. september 2017 Les meir...

Frivillige lag og organisasjoner kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. Desse pengane skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift i 2016. Fristen er sett til  01.09.2017.

21. august 2017 Les meir om momskompensasjon her.
Illustrasjon, born, idrett

Inkludering av fleirkulturelle i idretten

Norges idrettsforbund arbeider blant anna mot å inkludere fleirkulturelle i idretten. Dei har utvikla materiell og har ansvarlege som arbeider med informasjonsformidling om temaet i dei ulike fylka.

Les meir om korleis Hordaland idrettskrets kan bidra i dette arbeidet.

17. august 2017 Les meir
Osterøy og frivilligheit

Medverknadsmøte frivilligpolitikk torsdag 7. september

Er du engasjert i frivillig aktivitet i Osterøy kommune, interessert i å skape eit betre lokalsamfunn, skape møteplassar eller få folk i aktivitet?

Då er DU invitert til arbeidsverkstad torsdag 7. september klokka 18.00-21.00 på Osterøy bibliotek.

Les meir om medverknadsmøtet her.

02. august 2017 Les meir
Illustrasjon TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen 2017 - hvert barn er en mulighet

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gje utdanning til born ramma av krig og konflikt. Les meir om korleis du kan hjelpe med å skape ei betre framtid for born i krigsramma områder.

27. juni 2017 Les meir om årets TV-aksjon her
Web levert av CustomPublish