Adresseprosjekt

Lonevåg_Breistein.jpg

Det er eit mål at alle bustader, fritidsbustader og verksemder i Osterøy kommune skal få tildelt offisiell adresse i løpet av 2015 – 2016. Kommunen er no godt i gong med adresseprosjektet. Informasjon og nyhende om prosjektet vil du finna på denne sida. Klikk for ein enkel presentasjon av prosjektet.

Nye adresser i Osterøy kommune - kva er stoda (kor langt er vi komne)

103 vegar har fått offisielle adresser, dvs. at dei er registrert hos Kartverket

103 vegar har fått offisielle adresser, dvs. at dei er registrert hos Kartverket og overført til Folkeregisteret.  Dei offisielle vegane finn du her.

 

 

09. mars 2017 Les meir
Vegnamn

Femte utsending av melding om ny adresse

Adresseprosjekt

Teknisk drift har sett opp skilt langs vegane i Bruvikområdet og det er sendt ut melding om tildeling og pålegg om skilting av offisiell adresse for desse. 

17. januar 2017 Les meir kva som står i brevet.
Nye vegskilt på Osterøy. Foto:

Fjerde utsending av melding om ny adresse

Adresseprosjekt

Teknisk drift har sett opp skilt langs vegane i Hausområdet og det er sendt ut melding om tildeling og pålegg om skilting av offisiell adresse for desse. 

20. desember 2016 Les meir kva som står i brevet.
Nye vegskilt på Osterøy. Foto:

Tredje utsending av melding om ny adresse

Adresseprosjekt

Teknisk drift har sett opp skilt langs Osterøyvegen og på nordsida av øya frå Geitrheim til Kleiveland og det er sendt ut melding om tildeling og pålegg om skilting av offisiell adresse for desse. 

22. november 2016 Les meir kva som står i brevet.
Nye vegskilt på Osterøy. Foto:

Andre utsending av melding om ny adresse

Adresseprosjekt

Teknisk drift er komen langt  med å setta opp vegskilta til dei nye adressene på Osterøy. Denne veka sender kommunen ut andre runde med brev med  melding om tildeling og pålegg om skilting av offisiell adresse. 

25. oktober 2016 Les meir kva som står i brevet.
Web levert av CustomPublish