AKTUELT FRÅ PLAN

HORDAKLIM facebook

Her kan du følge HORDAKLIM-prosjektet og UNI-research for meir og oppdatert informasjon

HORDAKLIM på facebook

HordaKlim-prosjektet har som mål å gi kommunar og bedrifter i Hordaland relevant informasjon om klimaendringar og korleis dei kan tilpasse seg fremtida.

Følg lenkja under for meir og oppdatert informasjon om prosjektet!

13. februar 2017 Les meir
Lonevåg

Kommunen får 200 000,- i støtte til moglegheitsstudie for Lonevåg

forarbeid til områderegulering av Lonevåg

Hordaland fylkeskommune har gjeve tilsegn på 200 000,- til Osterøy kommune frå budsjett for handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland. Kommunen har fått støtte til å gjennomføre ei moglegheitsanalyse for korleis kommunesenteret kan utviklast til å bli ein god stad for handel, sørvis, rekreasjon, bustad og alt det andre eit sentrum kan innehalde av tilbod.

11. februar 2017 Les meir
Kulturminne infofolder

Ny informasjonsfolder om forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal planlegging

Riksantikvaren, Forum for kommunal planlegging (FKP) og KS

Riksantikvaren, Forum for kommunal planlegging (FKP) og KS har i samarbeid utarbeidet en informasjonsfolder om forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal planlegging. 

05. desember 2016 Les meir
OSTERØY SØKJER PLANLEGGJAR

PLANAVDELINGA SØKJER PLANLEGGJAR - søknadsfrist 18.09.16

Vil du vere med å utvikle Osterøy?

Osterøy er ei av dei største innlandsøyane i Nord-Europa med nærare 8000 innbyggjarar, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Kommunen ligg tett på byregionen Bergen med stor handels-, bustad- og arbeidsmarknad. Det er venta mykje aktivitet og folkeauke i tida framover.

12. august 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish