Aktuelt

#planleggingforframtida[1].JPG

Samfunnsdebatt og mediedekning. Oppsamling i artiklar på aktuelle tema relevant for arbeidet med samfunnsplanen. Til inspirasjon, kunnskapsdeling og diskusjon.

 

MIttosteroy2

SISTE FRIST for bidrag til Konkurransen MITT OSTERØY 2050

 Lever ditt bidrag innan 1. MAI, 2016!

24. februar 2016 Les meir
grønn strategi bergen

Grøn strategi for Bergen

Bergen kommune har utarbeida "Grøn strategi - Klima og energihandlingsplan for Bergen" som no er ute til høyring og offentleg ettersyn fram til 06.12.2015. Handlingsplanen skildrar konkrete tiltak Bergen skal gjennomføre for å verte fossilfri kommunwe innan 2050. Les meir om Grøn strategi for Bergen her.

24. november 2015 Les meir
Ylva på NRKno

Korleis ser framtida ut i 2050? I 2100?

Kvithai i Oslofjorden. Grøn jul. Dødlege heitebølgjer i Europa. Det kan være røynda når Ylva (4) veks opp. Les meir og høyr dokumentaren frå EKKO på NRK.no

24. november 2015 Les meir
rapport næringslivet i framtida - 203040

Lansering av rapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter»

Tysdag 20.oktober vart Rapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter» presentert og overlevert statsminister Erna Solberg og miljøminister Tine Sundtoft. Denne kan vere svært interessant i samband med samfunnsplanen. Omstilling for framtida er ei svært viktig problemstilling også for bedriftene i Osterøy kommune.

«Norge 203040 – Forretningsmuligheter» er et næringslivsinitiativ iverksatt av et utvalg med flere av Norges største virksomheter for å løfte næringslivets perspektiv inn i klima- og miljødebatten. Hvordan kan næringslivet selv bidra? Hvilke rammebetingelser må til? Hvilke konkrete grønne muligheter ser aktørene? Dette er noen sentrale spørsmål rapporten tar for seg»

22. oktober 2015 Les meir
Spørjeundersøking Bruvikdagen_667x500

Har du visjonar for Osterøy?

Bygdanytt: 25. september 2015

Osterøy kommune skal arrangera ein konkurranse for born og unge der dei blir oppmuntra til å bidra med sine framtidsvisjonar for Osterøy. Saftig pengepremie blir det òg.

22. oktober 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish