Aktuelt

Her vert det publisert nyhende om tilskot og andre saker tilknytt frivillig aktivitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illustrasjon, born, idrett

Inkludering av fleirkulturelle i idretten

Norges idrettsforbund arbeider blant anna mot å inkludere fleirkulturelle i idretten. Dei har utvikla materiell og har ansvarlege som arbeider med informasjonsformidling om temaet i dei ulike fylka.

Les meir om korleis Hordaland idrettskrets kan bidra i dette arbeidet.

17. august 2017 Les meir
Osterøy og frivilligheit

Medverknadsmøte frivilligpolitikk torsdag 7. september

Er du engasjert i frivillig aktivitet i Osterøy kommune, interessert i å skape eit betre lokalsamfunn, skape møteplassar eller få folk i aktivitet?

Då er DU invitert til arbeidsverkstad torsdag 7. september klokka 18.00-21.00 på Osterøy bibliotek.

Les meir om medverknadsmøtet her.

02. august 2017 Les meir
Illustrasjon TV-aksjonen 2017

TV-aksjonen 2017 - hvert barn er en mulighet

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gje utdanning til born ramma av krig og konflikt. Les meir om korleis du kan hjelpe med å skape ei betre framtid for born i krigsramma områder.

27. juni 2017 Les meir om årets TV-aksjon her
Tarzanløype bruvik[2]_300x450

Skap eit aktivitetstilbod i ditt nærmiljø

Gjensidigestiftelsen støttar prosjekt som bidrar til at flest mogeleg får like mogelegheiter til en aktiv kvardag. Du kan søkja tilskot til dine prosjekt.

23. juni 2017 Les meir om tilskot frå Gjensidigestiftelsen.
Web levert av CustomPublish