Aktuelt

Her vert det publisert nyhende om tilskot og andre saker tilknytt frivillig aktivitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppsummering frå medverknadsmøte frivilligpolitikk

Kommunen inviterte inn til medverknadsmøte / arbeidsverkstad for frivillige 7. september.

09. november 2017 Les meir

Kva er spelemidlar?

Spelemidlar er ei tilskotsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlane er overskot frå Norsk tipping og skal gå til samfunnsnyttige føremål.

06. november 2017 Les meir

Kva er idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning?

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning er eit av fleire ledd i prosessen med å søkje spelemidlar. Frist for å søkje idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning hjå kommunen er 30. november.

06. november 2017 Les meir
Opning av Tirevollsnaustet

Opning av Tirevollsnaustet

Torsdag 5. oktober var det offisiell opning av Tirevollsnaustet på Raknes som Osterøy Turlag har restaurert. Om lag 15 personar og 1200 dugnadstimar ligg bak det omfattande arbeidet. Sjå bileta av det flotte naustet som padlarar kjem til å få mykje glede av framover.

18. oktober 2017 Les meir...
LivOGLyst illustrasjon

LivOGLyst på Osterøy

Partnarskapen ved Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge inviterar til LivOGLyst-konferanse 26. september for prosjektåret 2018. 

Påmeldingsfrist 15. september.

11. september 2017 Les meir...
Web levert av CustomPublish