Aktuelt

Her vert det publisert nyhende om tilskot og andre saker tilknytt frivillig aktivitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logo Røde Kors Hordaland

Vil du vete meir om Røde Kors besøksven?

Osterøy Røde Kors ynskjer å starte opp Besøksven og Besøksven  med hund på Osterøytunet i samarbeid med Osterøy kommune. Difor ynskjer me å invitere til informasjonsmøte for alle som har lyst å vite meir om denne ordninga, eller kunne tenkje seg å byrje som besøksven. Møtet er ope for alle og finn stad i matstova på Osterøytunet måndag 26. november klokka 18:00 - 19:30.

14. november 2018 Les meir
Illustrasjonsfoto tuskilt

Tilskot frå Hordaland fylkeskommune

Du kan no søkje tilskot frå Hordaland fylkeskommune til skilting og merking av turløyper. Fylkeskommunen lyser også ut tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for born og ungdom, og arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale meisterskap i 2019.

14. august 2018 Les meir
LivOGLyst logo

LivOGLyst - Lokalsamfunnskonferanse

Partnarskapen ved Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune ønskjer nye søkjarar velkomne til Lokalsamfunnskonferansen v/LivOGLyst 20. september. Hovudtema for årets konferanse er «Å skape saman».

25. juni 2018 Les meir
Samlingshuset Kongshall på Valestrand

Tilskot til lokale kulturbygg

Tilskot til kulturbygg forvaltast av fylkeskomunane. Søknadane må først sendast til kommunene for sakshandsaming. Frist for søknadar for søknadsåret 2019 er 1.februar.

01. juni 2018 Les meir
Naust i Mjøsvågen

Arrangement på Kystsogevekene 2018

Ynskjer du å ha eit arrangement under Kystsogevekene? Då må du hugse at frist for å melde inn arrangement til årets program er 10. mai. Kystsogevekene opnar i 2018 laurdag 4. august under den store veteranbåtfestivalen Fjordsteam i Bergen.

16. april 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish