Du er her: Start/Arbeid

Arbeid

 

Besøksadresse: Rådhuset, Lonevåg
Postadresse: 5282 Lonevåg

Telefon: 55 55 33 33
Telefaks: 53 04 54 21

Åpningstid: 10.00-14.30  Telefontid: 08.00-15.30

Kontornummer: 1253

E-post: nav.kontaktsenter@nav.no Send ikkje sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysningar om helseforhold eller diagnosar. Henvendelser per e-post skal innehalde fullt namn og adresse, men ingen andre personopplysningar, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Innsending av skjema: Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gjer deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendast til.

Tema innan arbeid :

Arbeidsliv :
Lovar og reglar om arbeidssmiljø og arbeidsvillkår, t.d. ferie og arbeidstid.

Arbeidssøking og rekruttering :
Jobbsøkartips med døme på CV og søknadar.

Inntekt :
Siste lønsoppgjeret vil du finna her, samt hovudtariffavtalen i staten.

Permisjonsordningar :
Her finn du mellom anna informasjon om rettar for småbornsforeldre og utdanningspermisjon.

På denne sida finn du mange eksterne lenker med informasjon om kva som regulerer arbeidslivet.

Snarvegar : NAV - Ledige stillingar NAV - Ledige stillingar i Osterøy kommune 

NAV Osterøy held til i 1.etasje i Rådhuset.

 

 
Web levert av CustomPublish