Planar

All planlegging i barnehagen må ta utgangspunkt i overordna mål gitt i barnehagelova og utdjupa i rammeplan for barnehagen.

Årsplan

Alle barnehagar skal ha ein årsplan. Planen skal synleggjere verksemda sitt pedagogiske arbeid.

Osterøy kommune har felles årsplan for barnehagane. Planen er førande for kvar barnehage sitt arbeid med eigen årsplan. Barnehagen sin årsplan skal gje informasjon om korleis ein vel å arbeide med føringane i Rammeplanen.

Les barnehagen sin årsplan her.

Les kommunal årsplan her.

Progresjonsplan for fagområda

For å sikre progresjon og samanheng gjennom heile barnehageopphaldet har vi utarbeidd ein progresjonsplan for fagområda.

Les progresjonsplanen her

Plan for overgang barnehage - skule

Planen skal sikre gode overgangar og styrkje samanhengen i opplæringa for barn og unge i Osterøy kommune.

Les plan for overgang barnehage - skule her.

 

Web levert av CustomPublish