Årsplan

Årsplanen er ein arbeidsreiskap som  personalet brukar for å styre barnehagen i ein planlagt og uttalt retning. Den er utgangspunkt for at foreldra skal kunne påverke innhaldet i barnehagen og er grunnlag for tilsyn frå kommunen.   Den gir informasjon om barnehagen sitt pedagogiske arbeid til eigar, politikarar, samarbeidspartar og andre interesserte.

Årsplanen vart fastsett av samarbeidsutvalet

Les Årsplan her

Web levert av CustomPublish