Årsplan

"Barnehagen skal utarbeide ein årsplan. I tillegg skal det utarbeidast planar for kortare og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov" (Rammeplanen 2017). Vår årsplan byggjer på Rammeplan og seier korleis me skal arbeide som pedagogisk verksemd.

Osterøy kommune har felles årsplan for barnehagane. Planen er førrande for kvar barnehage sitt arbeid med eigen årsplan. Barnehgaen sin årsplan skal gje informasjon om korleis ein vel å arbeide med føringane i Rammeplanen.

Les Kommunal+årsplan+2014-2016.pdf her.

Les Årsplan 2015-2016.pdf her.

Les Avdelingsplan Triola våren 2018.pdf

 

Web levert av CustomPublish