Barnehagedagen 10.mars

Med slagordet "Vi vil ut!" sett vi barnehagen sitt arbeid med natur og friluftsliv på dagsorden.

Barnehagedagen vert markert i mars kvart år, og målet med dagen er å synleggjere noko av det barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

Informasjonsskriv til føresette

 

 

Web levert av CustomPublish