Barnehagedagen 10.mars

Barnehagen vil markera barnehagedagen 10.mars. med ulike friluftsaktivitetar.. Borna får velgja kva dei vil vera med på.

Gruppene er : Stor fiskebår, robåt, kano, tur over Tveitane, Hakkebekkeskogen og ulike aktiviteter i barnehagen,

Tema for dagen er : VI VIL UT

Web levert av CustomPublish