Osterøy skulebrass

Blås i veg

Hordaland er Norges korpsfylke. Her er stor bredde, samstundes som fylket er representert med korps i verdsklasse.
Osterøy kulturskule ønskjer å vera ein aktiv samarbeidspartnar i arbeidet med å utvikla korpsmiljøet i kommunen. Me tilbyr individuell undervisning på messinginstrument, og perkusjon. Me har for tida ikkje tilbod på treblås (saxofon, klarinett, tverrfløyte) Men dersom etterspurnaden er stor, vil me òg prøva å få til eit tilbod på desse instrumenta.
 

Haus og Lonevåg skulemusikk.jpg

 

Osterøy skulebrass
Dersom du vil spele eit blåseintrument(messing) bør du melde deg inn i skulekorpset..

På Osterøy har vi Osterøy skulebrass (tidl. Haus og Lonevåg skulemusikklag) Som ny musikant melder du deg på faget korpsaspirant. Dette tilbodet er gratis, ein betalar berre ein mindre medlemskontingent til Osterøy skulebrass. Som korpsmedlem blir du ein del av eit inspirerande musikalsk fellesskap og eit godt sosialt miljø.  

Kulturskulen leverer instruktørteneste til korpset og tilbyr som nemnd individuell undervisning for dei som ønskjer det. Vil du vita meir kan du kontakta kulturskulen eller korpset direkte.
Leiar Osterøy skulebrass: Gunn Lohne mob 97479053
 

Web levert av CustomPublish