Brukarbetaling 2017/18 pr.halvår

 

 

 

Individuell instrumentopplæring 20 min

Kr 2150

Individuell opplæring/Smartstart 15 min 1-2 kl.

Kr 1900

Individuell instrumentopplæring medlem i lag (korps m.m)

Kr 2000

Liten gruppe: Bandskule/media/visuell kunst

Kr 1800

Stor gruppe: Teaterkor/Dans/Ungdomskor

Kr 1600

 

 

 

NB Betalingssatsane kan verta justerte ved nytt kalenderår etter vedtak i kommunestyret.

Elevane må og kosta notemateriell (notebøker) og anna praktisk utstyr som er naudsynt for god undervisning.

Web levert av CustomPublish