Bu - og avlastningstenesta

Buformer

Dersom ein av ulike årsaker ikkje kan skaffe seg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpe med å skaffe bustad.

07. januar 2014 Les meir

Avlasting

Avlasting vert gjeve til foreldre til funksjonshemma born eller til personar som sjølv har ei funksjonshemming som gjer at dei treng avlastning.

07. januar 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish