Økonomi

Økonomikontoret har oppgåvene sine innan rekneskap og remittering, budsjett og budsjettoppfølging, fakturering og innkrevjing, finans og eigedomsskatt. 

Dette inkluderer òg ulik bistand og rekneskap for fellesråd, sokneråd, overformynderi, Osterøy utbygging AS, vederlagsutrekning for institusjonsopphald m.m, samt utføring av økonomioppgåver for Modalen kommune etter avtale som har vore vidareført sidan 2003.

Web levert av CustomPublish