Dagsplan for SFO

SFO er eit tilbod for barn i 1.-4. klasse, i tida før og etter undervisning.

MORGON  SFO.  07.30-08.45 
ROLEG LEIK
08.00- 08.30 MATPAKKE FROKOST
08.35             RYDDETID
08.40             VI GJER OSS KLAR OG GÅR TIL KLASSANE

ETTERMIDDAG SFO. 13.20-16.30
 13.20-13.30  SAMLING MED OPPROP       
 13.30-14.00  MAT
 14.00-            UTETID
 14.30-15.30  AKTIVITETER INNE/UTE- FRILEIK
 15.30.-16.30 FRILEIK

Den første tida på SFO brukar vi til å bli kjend med kvarandre barn og vaksne. Vi blir og kjend med reglane ute og inne, og kor vi har lov til å vera ute.
Utover året vil vi ha formingsaktivitetar knytt til årstid . Vi vil og nytte gymsalen, då deler vi oss opp i grupper og vekslar på å gå der.
Vi teiknar, perlar, byggjer, les, spelar og leikar.

Dei som jobbar på SFO er: Johanne, Kari, Florence, Marianne, Are, Dagrun og Wenche

Skjema for tildet plass

Web levert av CustomPublish