Eingongsgebyr for tilknyting til vatn og avlaup

Eingongsgebyr skal betalast ved tilknyting til offentleg vass- og/eller avlaupsnett slik:

Eingongsgebyr tilknyting vass- og avlaupsnett
  Vatn Avlaup
Eingongsgebyr for tilknyting Kr. 13.000,- pr. abonnent * Kr. 13.000,- pr. abonnent *

* alle beløp er eks. mva.

Web levert av CustomPublish