FIOLIN

Fiolin i vinden

Fiolinen har fått ein renessanse dei siste åra rundt om i kulturskulane. Stadig fleire har latt seg inspirera av unge talent som dukkar opp på tv-skjermen. 
I Osterøy kulturskule har me i dag ei fin gruppe unge fiolinistar, og me ønskjer oss fleire. Som fiolinelev får du individuell undervisning, men og tilbod om å vera med i kulturskulen sitt strykarorkester "Tutti"

 

"Ein må tidleg krøkast som god krok skal bli...."
Det er ikkje gjort på ein to tre å bli ein god fiolinist. Difor tilbyr vi fiolinopplæring frå 1. klasse og i nokre tilfelle for enda yngre elevar. Med så små elevar er det ein førestnad  at dei føresette føl opp sine håpefulle. Vår fiolinlærar Linda Rea Herland har speialkompetanse i  Suzukimetoden. Grunntanken i metoden er at barn må stimulerast tidleg for å utvikle sine eigne talent. Du kan lesa meir om Suzukimetoden på http://www.norsuzuki.no/suzukimetoden/
Dersom påmeldinga vert stor nok blant dei yngste, tek vi sikte på å laga til eit rimelegare gruppetilbod: SMÅSTRYK 


TId og stad
Fiolinundervisninga går føre seg i kulturskulen sine lokaler etter skuletid.
( I nokre høve i skuletida på nærskulen dersom det er praktisk mulig og elevgruppa er stor nok.)
I år har undervisningsdagen vore tysdagar. Dette vert mest sansynleg også undervisningsdagen kommande sesong. 
 

Web levert av CustomPublish