Val 2017 logo

Val 2017 logo

Førehandsrøysting i institusjonar, omsorgs- og aldersbustader og vidaregåande skule

I samband med Stortings- og sametingsvalet vert det halde førehandsrøysting i ulike institusjonar / omsorgs- og aldersbustadar og videregåande skule. Sjå tabell i nedanfor for datoar og tidspunkt.

I samband med Stortings- og sametingsvalet vert det halde førehandsrøysting i desse institusjonane / omsorgs- og aldersbustadene og videregåande skule, og til slike tider:

Hosanger omsorgsbustader/ Hosangerheimen

Torsdag 24.08.17

Kl. 14.30 – 15.30

Nesjatun – Lonevåg                            

Måndag 28.08.17

Kl. 14.30 – 15.30

Smøyatun – Fotlandsvåg

Tysdag 29.08.17

Kl. 11.00 – 12.00

Bergen Fengsel, avd Osterøy/Ulvsnesøy

Onsdag 30.08.17

Kl. 16.00 – 17.00

Haus omsorgs/aldersbustader

Torsdag 31.08.17

Kl. 11.00 – 12.00

Osterøy Vidaregåande skule – Hatland

Fredag 01.09.17

Kl. 10.30 – 13.00

Osterøytunet – Hauge

Måndag 04.09.17

Kl. 10.00 – 12.30

Valestrand aldersbustader – Valestrand

Onsdag 06.09.17

Kl. 11.00 – 12.00

 

Alle som ønskjer det, har høve til å førehandsrøysra på desse stadene. Bebuarar som ikkje kan møte i røystelokalet, har høve til å få røysta på sitt eige rom, eller der dei oppheld seg.

Alle må ha offentleg godkjend legitimasjon. For bebuarar som ikkje har legitimasjonsparpir tilgjengeleg kan ein tilsett ved institusjon gå god for identiteten til veljaren. Då må den tilsette legitimera seg.

Ta gjerne med vakort, det sparar tid.

 

Web levert av CustomPublish