Fokusfelt

Fokusfelt-redigert.png

Nede på startsida vil det vere inntil fire sokalla fokusfelt. Desse fungerer om lag som ein snarveg. men skilnaden er at i motsetnad til snarvegane som skal vere brukarstyrte, er det er vi som lagar heimesida som bestemmer kva desse fokusfelta skal peike til. Dette vil kunne variere i løpet av året, alt etter kva som det kan vere ynskjeleg å gjere publikum litt ekstra merksam på.

Web levert av CustomPublish