Folketalet aukar

Folketalet i kommunen var 8050 innbyggjarar pr 1.4.17. Dette er ein auke på 24 personar frå årsskiftet. 

Folkeauken er ein kombinasjon av fødselsoverskot og netto tilflytting. 1. kvartal var det fødd 24 born i kommunen.

Det mest overraskande med denne folketeljinga var at fleire kommunar som vanlegvis har god folketalsveks no har folketalsnedgang t.d. Sund, Øygarden, Lindås.

Web levert av CustomPublish