Forbrukarspørsmål

Her finn du informasjon om forbrukarspørsmål og privatøkonomi.

Snarvegar : Gjeldsrådgjeving - Forbrukarrådet - Forbrukarombodet

Andre tema innan forbrukarspørsmål:

Privatøkonomi
Osterøy kommune kan tilby økonomisk rådgjeving til dei innbyggjarane som har betalingsproblem eller gjeldsproblem.

Varer og tenester
Som forbrukar har vi ulike rettar ved kjøp av varer og tenester.


 
Web levert av CustomPublish