Haus skule

Haus skule

18.09.2017 blir det felles foreldremøte for alle og klasseforeldremøte

Foreldremøte hausten 2017

Kl 17.30 - 18.30 Klasseforeldremøte 3., 5., 6. og 7. klasse i klasseromma

Kl 18.45 - 19.30 Felles foreldremøte for alle i gymsalen

Kl 19.40 - 20.40 Klasseforeldremøte for 1., 2. og 4. trinn i klasseromma

Saksliste til foreldremøtet

* Klassemiljøarbeid

* Rutinar

* Informasjon om planar

* Skule-heimsamarbeid

 

Saksliste for felles foreldremøtet

* Elevane sitt skulemiljø - § 9A i Opplæringslova

* Mobbing

                   - førebygging

                  - handlingsplan mot mobbing

* Presentasjon av FAU

Vel møtt!

Web levert av CustomPublish