Formannskapet

Formannskapet er nest etter heradsstyret det sentrale politiske utvalet i kommunen og har m.a. ansvar for økonomi-, personal- og arealforvaltninga.

Web levert av CustomPublish