Fotlandsvåg skule

skulen_003-c.jpg

Fotlandsvåg skule fekk nytt og tjenleg skulebygg hausten 2000.

Fotlandsvåg skule har 65 elevar og har Fotlandsvåg barnehage som næraste nabo. Skulen har lett og god tilgang til fine naturområde;  og Idrettsplassen som ligg like ved  - gjev høve til læring, leik og utfalding.

Skulen gjev tilbod om SFO inntil 20 timar veke.


Siste nytt


Førskuledag 2. juni.

INVITASJON TIL FØRSKULEDAG VÅREN 2017.

Vi inviterer deg til førskuledag på Fotlandsvåg skule fredag 2.juni 2017.

  • Denne dagen skal du vera på skulen frå kl. 09.30 til kl. 11.15.
  • Det vert matstund i slutten av 3.time.Ta med deg niste, frukt og drikke.
  • Foreldre eller andre som skal følgja deg til skulen, er hjarteleg velkomne til å vera med på førskuledagen.
  • Rektor vil informera foreldra ca. kl. 09.30.
  • Første skuledagen til hausten vert torsdag 17.08.17. Då skal alle elevane møta på skulen kl. 08.30.
  • Skulen har ordning med mjølk og frukt som de vil få tilbod om å tinga til hausten.

SFO følgjer skuleruta. På heimesida til Osterøy kommune kan de søkja om SFO plass.

 

  • Me gled oss til å møta deg på førskuledagen!

 

29. mai 2017 Les meir
Velkomen til første møte med grunnskulen!

Søknad om skulefritidsordning

Du kan no søkja plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det  er eit tilbod før og etter skuletid for elevar i 1. til 4. klasse og for  elevar med særlege behov i 1.til 7. klasse.

Søknadsfrist for SFO frå hausten 2017 er: 1. mai 2017 og det må søkjast elektronisk.

20. mars 2017 Les meir

Skøytedag - kunsten å stå på skøyter.

Skulen hadde ein fin skøytedag på Hanstveittjørna 15.februar.

is1.jpg

 

 

14. august 2016 Les meir
skulen_003-c

Fotlandsvåg skule

13. januar 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish