Avdelinga

 

Furustubben er ei småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år. På Furustubben er omsorg, glede og meistring gode stikkord for barnehagekvardagen vår. Barna skal oppleve at deira behov for mat, kvile, kos og trøyst fargar dagen og er eit utgangspunkt for korleis me legg til rette for aktivitetar som leik og turar.  Me bruker også mykje bøker for å motivere og stimulere leselyst og leiken. Noko av vårt fokus er å skape leseglede: å lese for barn skapar fellesskap og gode opplevingar mellom barn og vaksne. Hjå oss er bøker lett tilgjengeleg for barna og me les bøker både inne og ute på leikeplassen. Dei eldste barna på Furustubben besøker jamleg bokbussen og biblioteket.

 

 

Web levert av CustomPublish