Tilråing fylkesmannen

Fylkesmannen si tilråing for framtidig kommunestruktur

Fylkesmannen tilrår i brev til departementet at Osterøy, Samnanger og Vaksdal vert slegen saman med Bergen.

Bakgrunnen for tilråinga frå fylkesmannen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er at folketalsgrunnlaget, fysisk struktur og kommunikasjon gjer det utfordrande å utforme ein ny kommune utan at Bergen vert ein del av denne. Arna vert framheva som det naturlege møtepunktet for dei tre kommunane. Det vert peika på at ny E16 og jernbane gjev høve til å skape ny vekst aust for Bergen. Heile brevet ligg vedlagt under.

Fylkesmannen si tilråing til departementet

Web levert av CustomPublish