Fysioterapi - privat

Osterøy kommune yter tilskot til 5 privatpraktiserande fysioterapeutar ved Osterøy fysioterapi, Hauge.

Osterøy fysioterapi, Hauge (privat) Telefon: 56 39 41 06
Institutt for manuell terapi.
Fysioterapeutane  Anette Elvik, Britt Strømme,
Frode Langhelle, Jostein Langhelle Mjelde og Stina Aakre Vevle

Frå 1. januar 2018 treng ikkje pasientar henvisning frå lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. Forutsetnad for stønad er at ein går til fysioterapeut med driftsavtale med kommunen. Dette gjeld og stønad til fysioterapi i anna EU/EØS- land etter folketrygdlova §5-24a.

Fysioterapeuten skal ta omsyn til nasjonale og kommunale prioriteringar. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale som trer i kraft 1. januar 2018.

 

Web levert av CustomPublish