Generell informasjon

Skjemahjelp

17. november 2013 Les meir

Kvifor logge seg inn?

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til logg over tidlegare innsendte skjema må du logge deg inn.

 

17. november 2013 Les meir

Korleis søkje

Når du skal bruke eit digitalt skjema, gjer du følgjande:

 

17. november 2013 Les meir

Personvernerklæring

Elektronisk lagring av personopplysningar kjem inn under lov om behandling av personopplysningar. Vi vil difor fortelje korleis omsynet til personvernet blir behandla når det gjeld våre elektroniske skjema.
 

17. november 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish