Gjennomføring av val

Valstyret i Osterøy kommune

Valstyret er ansvarleg for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval, stortingsval og eventuelle folkeavstemmingar. Valstyret er ansvarleg for at valoppgjerdet foregår på rett måte og behandlar klager på gjennomføring av kommunestyrevalet. Valstyret oppnemner nye varamedlemmer til kommunestyret i dersom varamedlemmer går ut i løpet av valperioden.

Medlemmer og varamedlemmer i Valstyret:

Ordførar Kari Foseid Aakre, leiar

Varaordførar Jarle Skeidsvoll, nestleiar

Eli Hole, medlem

Ingemar Tepstad, medlem

Ragnar J. Tyssebotn, medlem

Varamedlemmer: 1. Johannes Bysheim, 2. Berit Moslett Borge, 3. Jørgen Martin Sandal, 4. Geir Iversen, 5. Knut Riple

 

07. juli 2015 Les meir om valstyret
Web levert av CustomPublish