Ver varsam når du grillar i sommar!

Ver varsam når du grillar i sommar!

Grillvettreglane

Her finn du dei viktigaste tipsa for trygg bruk av grill.

Engongsgrill/kolgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også frå undersida.
 • Ikkje bruk meir tennvæske enn naudsynt, og aldri på varm grill.
 • Vær varsam ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid ei bøtte vatn eller ein hageslange nær grillen. Ved bruk av eingongsgrill, ta med ei stor flaske vatn.
 • Pass på at grillen er sløkt, og at oska er kald før du kastar den på ein sikker stad. Eingongsgrill bør sløkkjast med vatn etter bruk.

 

Gassgrill

 • Før du opnar for gassen på behaldaren, pass på at alle blussar er stengde.
 • Tenn alltid grillen rett etter at gasstilførselen er opna.
 • Når du er ferdig å grille, sjekk at både gassblussane og flaskeventilen er stengd.
 • Sjekk slangar jamnleg for sprekkar og lekkasjar.
 • Kjenner du gasslukt og mistenkjer lekkasje, steng straks av gassen på gassflaska og flytt flaska til ein sikker stad.

 

Felles for all grilling

 • Barn og kjæledyr skal aldri vere åleine eller leike nær ein tent grill.
 • Hald grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mykje alkohol og grilling høyrer ikkje saman.
 • Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengeleg.

 

 

Web levert av CustomPublish