Gruppeleiarmøter

Kvar månad, måndagen før første heradsstyre- eller utvalsmøte (kl. 17), kallar ordføraren inn til møte for dei politiske gruppeleiarane. Det opne møtet er ein arena for kort og konsentrert utveksling av informasjon mellom administrasjonen (via ordføraren) og dei politiske partia og mellom dei politiske partia. Organisering av det politiske arbeidet er òg eit relevant tema i desse møta.

Web levert av CustomPublish