HARDINGFELE

Spel opp til dans

På Osterøy er det eit rikt folkemusikkmiljø gjennom verksemda til Osterøy spel-og dansarlag. Osterøy kulturskule har i mange år gitt tilbod om undervisning i hardingfelespel.  Mange av utøvarane er no blitt dugandes spelemenn og er klare til å læra opp nye generasjoner med spelemenn.  Har du lyst å trylla fram ein frisk halling eller ein slått det er fint å lytta til? Du er velkommen i kulturskulen. 


Småstryk

For dei minste elevane (førskulealder, 1.2. klasse) vurderer me å starta opp ein begynnergruppe "Småstryk" som er felles for elevar på fiolin og hardingfele. 

Osterøy spel -og dansarlag
Som hardingfelespelar vi det vera lurt å melda deg inn å Oserøy spel- og dansarlag. Då vert du kjent med andre i folkemusikkmiljøet og får vera med på kjekke aktivtetar i laget . Les meir på osdl.noTid og stad
Undervisninga vil gå føre seg på ettermiddagstid. Tid og stad vil elles bli avtalt mellom elev/lærar .
Håkon Høgemo vil undervisa i hardingfelespel kommande skuleår. 
 

Web levert av CustomPublish