Haus barnehage

OBS! Desse sidene er under arbeid våren/sommaren 2015.

Haus barnehage er ein fire avdelings barnehage som ligg i Haus sentrum; Barnehagen ligg vakkert til ved Mjeldavatnet og vegen er kort til skog og sjø.. Barnehagen har fire avdelingar.

Haus barnehage sin visjon :

Haus barnehage skal vera ein trygg og god plass der borna kan leika, læra, oppleva  og utvikla seg saman med andre.

 

Sjø, båt og friluftsliv

I Haus barnehage har vi sjø, båt og friluftsliv som satsingsområde. Vi vil at alle skal oppleva glede ved å vera ute i naturen og ved å ferdast i naturen. Difor har barnehagen sin eigen leirplass med lavo og eigen båt på Mjeldavatnet.

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish