Haus skule

Haus skule

Haus skule er ein 1- 7 skule med 156 elevar. Skulen ligg høgt og fritt med utsyn over Sørfjorden. Elevane har tilgong på fine naturområde og eit flott idrettsanlegg.

Lærarane jobbar i team og fokusområde er:

Klasseleiing, grunnleggande dugleikar og vurdering.


Siste nytt


udirlogobilde

Elevundersøkinga

I år legg vi opp til at alle elevane på 5., 6. og 7. trinn skal få delta.

Utdanningsdirektoratet arrangerar Elevundersøkinga for at elevar skal få seia meininga si om læring og trivsel på skulen.

Svara blir brukte av skulen, kommunen og staten for å gjera skulen enda betre. Svara frå Elevundersøkinga kan og bli brukte av forskarar.

 

19. november 2015 Les meir
mitt osterøy 2050

Informasjon om konkurransen - Mitt Osterøy 2050!

Konkurranse for barn og unge i samband med Kommuneplanen sin samfunnsdel.

«Mitt Osterøy 2050!» er ein konkurranse der barn og ungdommar vert oppmuntra til å levera eit kreativt innspel til planprosessen til Samfunnsplanen. Oppgåva er å skildre korleis ein ønskjer eller trur at Osterøy kjem til å utvikle seg eller sjå ut fram mot 2050.

Konkurranseforma er open og innspel kan vere til dømes film, foto, teikning, måleri, essay, skodespel, dans, song osb.

Innspela blir vurdert av ein jury og vinnar/ane blir premiert. 

Frist for innlevering: 31. desember 2015

Send inn konkurransebidrag til plan@osteroy.kommune.no eller til Planavdelinga, Rådhuset - Hatland 5282 Lonevåg

Merk innsendinga med "Mitt Osterøy 2050"

09. november 2015 Les meir
Logo Skyss

Vegen til Bruvik opnar i ettermiddag

Skuleskyssen går som vanleg fredag 11.09.2015

10. september 2015 Les meir
ClipArt Bøker

Leksehjelpa startar opp måndag 24. august 2015

Elevane på 4. trinn får tilbod om leksehjelp måndag og onsdag frå kl 12.55 – 13.55.

Elevane på 5. trinn får tilbod om leksehjelp måndag kl 13.50 – 14.50 og onsdag kl 12.55 – 13.55.

Elevane på 6. – 7. trinn får tilbod om leksehjelp tysdag kl 12.55 – 13.55 og torsdag kl 13.50 – 14.50.

23. august 2015 Les meir
1

Måndag var fyrste skuledag

Mange blide elevar møtte lærarane ute i skulegården. I år prøvde vi ut ein ny oppstart på dagen. Alle lærarane hadde på seg gule vestar og  tok imot elevane ute før skuledagen byrja. Mange hadde gleda seg til å byrja att, og syntest ferien hadde vart lenge nok. Andre var spente på kven dei skulle gå i klasse med. 1. klasse  venta med spennig på at skuleklokka skulle ringe. Rektor tok imot alle i gymsalen, og ønskte nye og gamle elevar velkomne. Så gjekk elevane til  kvart sitt klasserom. Ein god start på skuleåret!

18. august 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish