Haus skule

Haus skule

Haus skule er ein 1- 7 skule med 156 elevar. Skulen ligg høgt og fritt med utsyn over Sørfjorden. Elevane har tilgong på fine naturområde og eit flott idrettsanlegg.

Lærarane jobbar i team og fokusområde er:

Klasseleiing, grunnleggande dugleikar og vurdering.


Siste nytt


Vind

Skulen sluttar i dag kl 12.55

Føresette på  5. - 7. trinn skal no vera informerte om at elevane kjem heim1 time tidlegare .

Elevane har som vanleg følgje til bussen. I dag set vi inn forsterkningar.

Elles har elevane hatt inneaktivitetar i midttimen.

På SFO er det gjort individuelle avtalar med føresette om henting.

Ta kontakt med skulen dersom de vil henta elevane tidlegare enn det som no er planlagt.

 

29. januar 2016 Les meir

Julehelsing

Julevindauge.jpgVi ynskjer alle god jul

og godt nytt år!

Fyrste skuledag etter ferien er måndag 4. januar 2016

 
 
22. desember 2015 Les meir
mitt osterøy 2050

Informasjon om konkurransen - Mitt Osterøy 2050!

Konkurranse for barn og unge i samband med Kommuneplanen sin samfunnsdel.

«Mitt Osterøy 2050!» er ein konkurranse der barn og ungdommar vert oppmuntra til å levera eit kreativt innspel til planprosessen til Samfunnsplanen. Oppgåva er å skildre korleis ein ønskjer eller trur at Osterøy kjem til å utvikle seg eller sjå ut fram mot 2050.

Konkurranseforma er open og innspel kan vere til dømes film, foto, teikning, måleri, essay, skodespel, dans, song osb.

Innspela blir vurdert av ein jury og vinnar/ane blir premiert. 

Frist for innlevering: 31. desember 2015

Send inn konkurransebidrag til plan@osteroy.kommune.no eller til Planavdelinga, Rådhuset - Hatland 5282 Lonevåg

Merk innsendinga med "Mitt Osterøy 2050"

09. november 2015 Les meir
udirlogobilde

Elevundersøkinga

I år legg vi opp til at alle elevane på 5., 6. og 7. trinn skal få delta.

Utdanningsdirektoratet arrangerar Elevundersøkinga for at elevar skal få seia meininga si om læring og trivsel på skulen.

Svara blir brukte av skulen, kommunen og staten for å gjera skulen enda betre. Svara frå Elevundersøkinga kan og bli brukte av forskarar.

 

19. november 2015 Les meir
Logo Skyss

Vegen til Bruvik opnar i ettermiddag

Skuleskyssen går som vanleg fredag 11.09.2015

10. september 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish