Haus skule

Haus skule

Haus skule er ein 1- 7 skule med 156 elevar. Skulen ligg høgt og fritt med utsyn over Sørfjorden. Elevane har tilgong på fine naturområde og eit flott idrettsanlegg.

Lærarane jobbar i team og fokusområde er:

Klasseleiing, grunnleggande dugleikar og vurdering.


Siste nytt


Solsikke

Nye satsar på SFO frå januar 2015

Osterøy heradstyre har i møte 10.12.2014 vedteke auke i satsane for foreldrebetaling i SFO:

Nye satsar gjeldane frå 01.01.2015:

Kr. 1395       inntil 9 timar veke

Kr. 1935       9-15 timar veke

Kr. 2680       15 timar og meir

18. desember 2014 Les meir
loonapix_14184182381196697384 (2)

Stemningsfull adventsamling

St.Lucia markering

1. trinn og 6. trinn inviterte føresette og dei andre elevane på skulen til Lucia-markering i gymsalen. Det var eit nydeleg tog med kvitkledde born og tente ljos. 6. trinn fortalde om Lucia, og elevane song vintersongen "No tenner vi våre lykter". Til slutt delte elevane ut sjølvlaga lussekattar til publikum, og vi var alle einige om at dette var ei hyggeleg stund for både elevar og føresette.

12. desember 2014 Les meir
2014.11.27 Skulelunch 2

Eg er glad for at me lever i denne tida

Denne kommentaren kom spontant frå ein 1. klassing under skulelunchen for ei tid tilbake. Føresette hadde lagd eit delikat lunchbord og maten smakte herlig. Elevane koste seg og skulle ynskje at vi hadde skulelunch enda oftare, det var lenge å venta eit heilt år! Ja, for dette er ein tradisjon som blir satt pris på av både små og store. Tusen takk til FAU og alle føresette som stilte opp for oss ein heilt vanleg kvardag og gjorde dagen til ein fest!

11. desember 2014 Les meir
superkviss

Bokslukerjurystart på 6. trinn

Vi fekk besøk av programleiar Kristine Magnesen, kjend frå NRKSuper (Superkviss)

Elevane fekk eit blidt møte med 5 spennande barnebøker (i 10 eksemplarar kvar) som klassen skal lese dei neste tre månadane i høve årstrinnet sitt engasjement som "Bokslukerjury" våren 2015. Klokka 09.00 dukka den blide Kristine Magnesen opp der ho fortalte om korleis juryarbeidet skal føregå, og det var tid for spennande bokquiz i hennar regi. Elevane storkoste seg, og det var tid for autografskriving og "selfiebilete" før Kristine måtte takke for seg. Takk til Foreningen Les og Kristine for ein super dag!

08. desember 2014 Les meir
fot

Engelsk fagdag på 5., 6. og 7. trinn

Kjekk uteaktivitet på fotballbana: 60-leiken

Årets fagdag i engelsk på mellomtrinnet gjekk føre seg utandørs der elevane gruppevis skulle trille terningar og leite etter numererte postar med spørsmål på engelsk. Gruppene måtte sjekka med lærarane om dei hadde kome fram til rett svar, og dei måtte då sjølvsagt tale engelsk. Kjekk uteøkt med motiverte elevar og mykje god fysisk aktivitet!

04. desember 2014 Les meir
Web levert av CustomPublish