Haus skule

Haus skule

Haus skule er ein 1- 7 skule med 156 elevar. Skulen ligg høgt og fritt med utsyn over Sørfjorden. Elevane har tilgong på fine naturområde og eit flott idrettsanlegg.

Lærarane jobbar i team og fokusområde er:

Klasseleiing, grunnleggande dugleikar og vurdering.


Siste nytt


klinkis

Kjekt med klinkekuler!

Adele og Bokbussen inviterte 5., 6. og 7. trinn til klinkekuleleik!

Mellomtrinnselevane fekk eit blidt møte med Bokbussen Mime og Adele som lærte elevane å leike med klinkekuler i vårsola ute på skuleplassen i dag. Fleire av elevane vart hekta på eit spel som for dei kanskje er ganske nytt, men som har hatt ein god plass i hjartet til menneske over heile verda i mange hundre år.

02. mars 2015 Les meir
Grøss

Grøss og gru på 6. trinn

Elevane har laga forteljingshefte!

Sjetteklassingane har i fleire veker jobba med det å skrive ei god forteljing etter førehandsgjevne kriterie. Vi har lagt vekt på kreativ skriving, men og vist døme på eksempeltekstar. Elevane har skrive forteljingane sine inn på it`s Learning, og no kjem dei ut i eit hefte som sysken, foreldre og andre interesserte kan lese. Kjekt å skrive til mottakarar!

27. februar 2015 Les meir
loonapix_14244715502414415921 (2)

5. trinn har lese så det har frese!

Leseaksjonen vart avslutta med "lesefest" i gymsalen

Femteklassingane har lese mange bøker dei siste vekene i høve leseaksjonen "Les for livet 2015", og dei har lese både på skulen og heime. I tillegg har dei skrive bokmeldingar. Elevane har gjort sitt beste, og dei har oppnådd gode leseresultat. Kjekt å lese!

20. februar 2015 Les meir
Kahoot

Spennande med Kahoot!

Kahoot - læring gjennom leik

6. trinn har testa ut det digitale quizverktøyet Kahoot i ein samfunnsfagstime, og dette var verkeleg noko som fenga elevane. Kahoot er ein digital quiz der elevane treng nettbreitt, PC eller ein smartmobil. Læraren viser sjølve quizen på storskjerm i klasserommet, og elevane gjev sitt svar på si maskin. Elevane gjev seg sjølve eit kallenamn, og dei får heile tida opp resultat frå forrige runde. Det var stor stemning då elevane fekk servert ein quiz frå vekepensumet i historie.

14. februar 2015 Les meir
loonapix_1423665316206318833

Fastelavnsbollar på 6. trinn!

Kjekt med faget "Mat og Helse" kvar onsdag!

Elevane på 6. trinn har kost seg på skulekjøkkenet dei siste to vekene der dei har laga kjempegode fastelavnsbollar. Forhåpentlegvis er det mange sjetteklassingar som bakar fastelavnsbollar heime slik at foreldre og sysken kan få smake. God fastelavn til alle!

11. februar 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish