Haus skule

Haus skule

Haus skule er ein 1- 7 skule med 156 elevar. Skulen ligg høgt og fritt med utsyn over Sørfjorden. Elevane har tilgong på fine naturområde og eit flott idrettsanlegg.

Lærarane jobbar i team og fokusområde er:

Klasseleiing, grunnleggande dugleikar og vurdering.


Siste nytt


2015

God sommar!

1. skuledag er måndag 17. august 2015

09. juli 2015 Les meir
2015

Vi vil takka Marit Velure Andersen som no sluttar etter 45 år på Haus skule!

Marit har vore ei drivkraft av dei sjeldne, og har dei seinare åra hatt ansvar for Mixrommet. Ho er spesialpedagog og logoped og har hjelpt mange elevar på sin veg. Ho har auge for den einskilde og er fagleg dyktig, det har både store og små erfart.

På vegne av oss alle: Takk! Og lukka til vidare!

09. juli 2015 Les meir
pil

Kjekt med utematematikk!

Praktiske matteaktivitetar ute i det fri er morosamt

6. trinn synes det er kjekt å skyte med pil og boge på talskive, og her tevlar ivrige sjetteklassingar i konkurransen om fyrst å nå over 100 poeng. Det er kjekt å vere utandørs i matematikktimane no når sommarveret gjer sin entre. 

21. juni 2015 Les meir
vesk

6. trinn har laga dekorative vesker

Kjekt å bruke symaskin!

I kunst- og handverkstimane i vår har sjetteklassingane mellom anna jobba med å lage kvar si tøffe veske frå ide til produkt, og vi er imponerte over kor flink enkelte av elevane har blitt til å sy på symaskin. Elevane har og laga tøffe samiske smykke som dei til dømes kan oppbevare i veskene sine.

17. juni 2015 Les meir
oiii

6. trinn lagar bruer av sugerør og seigmenn

Markering av at Osterøybrua vart gratis i dag!

Elevane laga fleire flotte bruer av sugerør, og det var interessant å sjå korleis dei ulike elevgruppene tenkte og diskuterte seg fram til ulike konstruksjonar og kreative løysingar. Kjekt å skape! 

15. juni 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish