Haus skule

TRYGGLEIK  -  ENGASJEMENT  -  SAMARBEID

Haus skule

 

Haus skule er ein 1- 7 skule med 127 elevar. Skulen ligg høgt og fritt med utsyn over Sørfjorden. Elevane har tilgong på fine naturområde og eit flott idrettsanlegg.


Siste nytt


Velkomen til første møte med grunnskulen!

Søknad om skulefritidsordning

Du kan no søkja plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det  er eit tilbod før og etter skuletid for elevar i 1. til 4. klasse og for  elevar med særlege behov i 1.til 7. klasse.

Søknadsfrist for SFO frå hausten 2017 er: 1. mai 2017 og det må søkjast elektronisk.

20. mars 2017 Les meir
2017 Audition

Musikal

Stopp ikkje mobb!

Det er tittelen på musikalen vi held på å øva inn. Musikalen er ein del av det førebyggande arbeidet ved skulen. Kvar månad har vi samling i gymsalen og øver inn ein ny song. Så øver trinna kvar for seg.

Vi har hatt audition til roller og solosong. Elevane fekk melda seg på og dei hadde øvd godt. No er rollene fordelte og vi har starta med leseprøver.

Alle elevane på skulen skal ta del i musikalen som vi skal framføra i juni.

07. februar 2017 Les meir
Kryptalportalen

Les for livet

5. trinn deltek i Osterøy bibliotek sin Les for livet - konkurranse. Dei har fått møte forfattar, filmregissør og illustratør Bobbie Peers.  Den nyaste boka hans heiter "Kryptalportalen", og er den andre i serien om William Wenton. Den ligg i kassa med bøker som 5. trinn har fått med seg tilbake på skulen.

 

06. februar 2017 Les meir
Velkomen til første møte med grunnskulen!

Innskriving av elevar 2017/18

15. februar vert det innskriving av elevar i Osterøy kommune som skal ta til i 1. klasse skuleåret 2017/18. Sjå tabell i artikkelen for stad og tidspunkt.  

03. februar 2017 Les meir om stad og tidspunkt
Hei verden-logo

Solidaritetsaksjon i adventstida

I adventstida samla elevane på Haus skule inn kr 5839 for at barn i Zambia skal få ein betre skule. I dag fekk dei helsing med "Takk for innsatsen" frå Hei Verden.

 

31. januar 2017 Les meir
Web levert av CustomPublish