Heradsstyret

Heradsstyret er kommunen sitt øvste organ. Det vert vald direkte av innbyggjarane for fire år om gongen.

Heradsstyret i Osterøy har 27 representantar.

Heradsstyret vel Formannskap (9 medlemer valde av og mellom kommunestyre-representantane) og alle andre nemder og råd i kommunen.

Web levert av CustomPublish