HORDAKLIM - nedskalering av klimadata

HORDAKLIM logo.JPG

Osterøy kommune er ein av fire pilotkommunar i Hordaland Fylkeskommune sitt HORDAKLIM prosjekt. HORDAKLIM prosjektet går ut på å nedskalere og skreddersy klimadata til kommunane. I førsteomgang er dette eit pilotprosjekt i Hordaland. Med betre tilpassa klimadata for framtida vil vi ha eit betre kunskapsgrunnlag for å tilpasse samfunnsutviklinga til komande endringar i klima. Sjå også http://uni.no/nb/uni-klima/klimaservice/hordaklim/

 

video-HORDAKLIM korleis tilpasse seg_495x300

Korleis kan vi tilpasse oss klimaendringer før dei kjem?

Ny artikkel om HORDAKLIM

Her kan du lesa meir og sjå video om HORDAKLIM prosjektet som Osterøy kommune er med i og korleis kommunen kan bruke klimaforskning i sitt arbeid knytt til å redusere risiko- sårbarheit og i til dømes i investerings-, plan og utbyggingssaker: SJÅ VIDEO og les artikkel på www.bjerknes.uib.no

12. mai 2017 Les meir
HORDAKLIM facebook

Her kan du følge HORDAKLIM-prosjektet og UNI-research for meir og oppdatert informasjon

HORDAKLIM på facebook

HordaKlim-prosjektet har som mål å gi kommunar og bedrifter i Hordaland relevant informasjon om klimaendringar og korleis dei kan tilpasse seg fremtida.

Følg lenkja under for meir og oppdatert informasjon om prosjektet!

13. februar 2017 Les meir
case osteroy - HORDAKLIM

HORDAKLIM samling april 2016

Presentasjon av prosjektcase

I april vart den andre samlinga i HORDAKLIM-nettverket gjennomført. HORDAKLIM-prosjektet har utvikla seg som eit nettverk med god bredde for utveksling av kunnskap og erfaring innan klimadata, klimaframskriving og klimaomstilling på tvers av fag og ansvarsområder.

 

12. august 2016 Les meir
Flaum Vangen

Joda, det blir bare våtere!

Kronikk i BT 08. januar 2016

Hvor mange ganger må Vangsvatnet og Opo flomme over, eller Bergensbanen og E16 stenges på grunn av skred, før vi våkner, spør Erik Kolstad i kronikk i BT.

10. mars 2016 Les meir
Web levert av CustomPublish