Hus til leige

Kommunen har ulike bustader for sosialt vanskelegstilte.

Ein kan venda seg til NAV sosial eller servicekontoret for spørsmål om bustad. Det er og private utleigarar, men utleigemarkedet på Osterøy har til tider vore svært stramt.

Web levert av CustomPublish