Felles IKT-tenester Nordhordland

Interkommunale IKT-Tenester Nordhordland er eit interkommunalt IKT-samarbeid. Verksemda er for kommunane Vaksdal, Modalen, Masfjorden, Lindås, Austrheim, Radøy, Fedje, Meland og Osterøy, med Osterøy som vertskommune. Vårt hovudfokus er å levera IKT-tenester til IKT brukarar i kommunane.

Hovudoppgåver er drift/vedlikehald, installasjon, rådgjeving og innkjøp for samarbeidskommunane.


Ved behov kan vi kontaktast gjennom brukarstøttesystemet eller pr tlf på nummer 56 19 27 70

Web levert av CustomPublish