Informasjon om skulen

Lovar og reglar

Opplæringslova

Kunnskapsløftet

Ordensreglar

Permisjonsreglar


 

Handlingsplan for å avdekka mobbing og løysa mobbesaker

Osterøy kommune -Handlingsplan for å avdekka mobbing og løysa mobbesaker.pdf


 

 

Nasjonale prøver

Foreldreinformasjon


 

Brukarundersøkingar

Informasjon om elevundersøkinga


 

 

Web levert av CustomPublish