Informasjon om skulen

Skulen sine verdiar


Ein trygg stad å vera - ein god stad å læra

Organisering


Timeplan kvar veke :

1. - 4.klasse  går frå kl. 08.30 – 13.00 kvar dag.

5. - 6.klasse går frå kl. 08.30 – 13.00 tysdag, onsdag og fredag. Måndag og torsdag til kl. 14.00

OBS ny ekstra  time for 7.klasse. Dei går tysdag og fredag frå kl. 08.30 – 13.00. I tillegg går 7.klasse måndag, onsdag og fredag til kl. 14.00.

 

Til føresette og elevar på Fotlandsvåg Skule

 

Orientering om Skulehelsetenesta ved Fotlandsvåg Skule vår 2017

Helsesøster vil vere på skulen desse dagane:

 

Tysdag 10. Januar

Tysdag 24. Januar

Tysdag 07. Februar

Tysdag 21.  Februar

Tysdag 07. Mars

Tysdag 21. Mars

Tysdag 04. April

Tysdag 18. April

Tysdag 02. Mai.

Tysdag 16. Mai

Tysdag 30. Mai

Tysdag 13. Juni

Desse dagane kan elevane ta kontakt med helsesøster utan timeavtale. Elevane kan ta opp emne dei er opptekne av, som har med deira fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Nokon kjem med daglegdagse hendingar, andre kjem med meir omfattande problem stillingar.

 

Helsesøster kan henvise ved behov og etter føresette sine ynskje til andre etatar.

 

Eg gler  meg til eit nytt  år som helsesøster på Fotlandsvåg Skule og håper på eit godt samarbeid mellom elevar og føresette.

 

Dersom de ynskjer å snakka med meg utanom  disse dagane kan de ta kontakt på Osterøy Helsestasjon på tlf 56192370 eller mobil 94530999

 

Vennleg Helsing

 

Bente Brurås

 

Helsesøster

 

Web levert av CustomPublish