Informasjon

Velkomstskriv

Velkomstskriv

Om det er noko ein lurer på vedrørande barnehagen er dette ein fin plass å starte. I velkomstskrivet finn de blant anna informasjon om satsar for matpengar og foreldrebetaling. Her finn de også annan nyttig informasjon om barnehagen og generelle praktiske opplysningar.

23. mars 2015 Les meir

Plan for overgang barnehage - skule

Siktemålet med denne planen er å sikra gode overgangar og styrkja samanhengen i opplæringa for born og unge i Osterøy kommune.

Meir informasjon finn de her: Plan for overgang barnehage - skule

14. september 2015 Les meir

Feriestengt sommaren 2017

Lonevåg barnehage er stengt frå og med: meir informasjon kjem seinare.

06. mai 2015 Les meir
Web levert av CustomPublish