Informasjon

Velkommen til Valestrand barnehage.

Valestrand barnehage ligg like ovanfor ferjekaien på Valestrand. Frå uteområdet har me utsikt over bygda, sørfjorden og MF Ole Bull som går kvar halvtime.

I vår barnehage har me 2 avdelingar, Tutti og Triola. Tutti har born i alderen 1-3 år, medan Triola har born i alderen 3-6 år.

Valestrand barnehage ble bygd på slutten av 80-talet, starten av 90-talet. Me er ein av 6 kommunale barnehagar.

 

Me har laga eit velkomstskriv som me håper vert til nytte for dykk som vil vete meir om barnehagen vår.

Web levert av CustomPublish