Moglegheitsstudie_bilete_Lonevåg_400x300

Invitasjon til ope møte om områderegulering Lonevåg - planprosess og moglegheiter

I samband med oppstart av planarbeid områdeplan Lonevåg ønskjer planavdelinga å invitere alle innbyggjarar i Lonevåg til eit ope møte.

Stad:     Osterøy rådhus, Heradsstyresalen

Tid:        Tysdag 13 mars

Kl:           18.00 - 20.15

Kommunen har fått utarbeidd ein moglegheitsstudie som vi ønskjer å presentere og diskutere. Korleis skal ein planlegge for ei positiv utvikling av Lonevåg som kommunesenter og tettstad? 

I tillegg ønskjer vi å vise resultat av ei flaumfarekartlegging og ei skredfarekartlegging for sentrum av Lonevåg.

Velkomen!

Web levert av CustomPublish